Polityka Prywatności

1. Wprowadzenie
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z serwisu internetowego citynet.rzeszow.pl.

2. Administrator danych
Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony citynet.rzeszow.pl jest Citynet Marcin Sobala - Piotr Misiuda 35-328 Rzeszów, ul. ks.J.Popiełuszki 22/7 NIP 8133192304 REGON 180700812, zwany dalej Administratorem.

3. Rodzaj przetwarzanych danych, cele i podstawa prawna
3.1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w zakresie korzystania z Google Analytics w celu analizy statystyk strony, co obejmuje takie dane jak: rodzaj systemu operacyjnego, przeglądarka internetowa, rozdzielczość ekranu, czas spędzony na stronie, przebyte ścieżki w serwisie. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest uzasadniony interes Administratora.
3.2. W przypadku korzystania z formularza kontaktowego na stronie, Administrator przetwarza dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkownika, takie jak: imię, adres e-mail, nr tel. w celu realizacji zapytań lub zgłoszeń. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą.

4. Odbiorcy danych
Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem przypadków wymaganych przepisami prawa.

5. Okres przechowywania danych
Dane osobowe przetwarzane w ramach korzystania z Google Analytics są przechowywane przez okres do 26 miesięcy, natomiast dane przekazane za pośrednictwem formularza kontaktowego są przechowywane do czasu realizacji zapytania lub zgłoszenia, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od daty ostatniego kontaktu. Więcej informacji dotyczących zbieranych danych znajduje się na stronie https://support.google.com/analytics/topic/2919631

6. Prawa osób, których dane dotyczą
Użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Zmiany w polityce prywatności
Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, o czym Użytkownicy będą informowani za pośrednictwem strony internetowej serwisu.

8. Kontakt
Wszelkie pytania i wątpliwości związane z przetwarzaniem danych osobowych można kierować do Administratora poprzez e-mail na adres: info@citynet.rzeszow.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Data wejścia w życie: 01.02.2024